МТ Инженеринг
Скопје, 078 36 36 18

МТ Инженеринг блог


Совети за заштеда на ел. енергија
21.10.2016

Електричната енергија е од суштинско значење за нашиот живот. Нејзиното нерационално користење ги уништува природните богатства кои се трошат за да се добие таа енергија, за да се преработи и транспортира до нас.

Повеќе