МТ Инженеринг
Скопје, 078 36 36 18

Кои сме ние? Ние извршуваме


Нашате фирма е основана од страна на дипломиран електро инженер Трајче Максимоски, кој е човек со долгогодишно искуство во оваа област.

Нашата фирма има за цел вршење на услуги и задоволување на потребите на клиентите ширум Македонија.

МТ ИНЖЕНЕРИНГ КОМ се занимава со следното:

- Проектирање на ел. инсталации

- Изградба, поправка и одржување на електрични инсталации во станбени згради, комерцијални и индустриски објекти

- Ел. табли

- Диференцијални заштити, струјни линии, прекинувачи, контакти, внатрешно осветлување со фотоќелии, тајмери, сензори и сл.

- Изградба, поправка и одржување на домофони, видеодомофонски уреди (системи) и контрола на пристап (контролирано отворање на ОРЛ. врата) во станбени згради, комерцијални и индустриски објекти

- Кабли за безбедносни системи, противпожарни системи, телефонски инсталации, кабловска телевизија и Интернет

- Изградба на громобрани и заземјување

- Електроуслуги - Користиме современи материјали за изградба на ел. инсталации опремени со соодветните документи за квалитет и потекло. Даваме гаранција за извршените ел. услуги и строго ги почитуваме законските барања при изградба на ел. инсталации, со што гарантираме безбедност при работа


Нашиот Тим


Трајче Максимоски управител дипл.ел.инженер

Стојанка Максимоска администрација